INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Wzrasta liczba upadłości na świecie

14.12.2008

Kryzys finansowy i gospodarczy powoduje trudności płatnicze w firmach na całym świecie. Liczba bankructw rośnie jednocześnie prawie we wszystkich państwach świata - poinformowała firma Euler Hermes.

Na całym świecie liczba upadłości gwałtownie wzrasta w wyniku kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych oraz fundamentalnych zmian w otoczeniu gospodarczym. Zgodnie z aktualnymi prognozami upadłości sporządzonymi przez ekspertów Euler Hermes, Globalny Wskaźnik Upadłości wzrośnie w 2008 roku o 25,1% i o kolejne 25,4% w 2009 roku. „Recesja dotknęła gospodarki na całym świecie” – mówi Clemens von Weichs, prezes Euler Hermes.

 

Globalny Wskaźnik Upadłości

Brak poprawy koniunktury amerykańskiej gospodarki do połowy 2009 roku

Według analizy gospodarczej sporządzonej wg stanu na koniec listopada 2008 r. przez amerykańską filię Euler Hermes, gospodarka Stanów Zjednoczonych znajduje się obecnie w fazie recesji, z której skutkami przedsiębiorstwa i konsumenci będą borykać się aż do przyszłego roku. Analiza zakłada, że w 2008 i 2009 roku spowoduje to znaczny wzrost liczby upadłości.

 

"Obecne warunki gospodarcze są zdecydowanie złe i przewidujemy, że w roku 2009 sytuacja ta nie ulegnie zmianie" – mówi Dan North, Główny Ekonomista Euler Hermes w Stanach Zjednoczonych. – "W porównaniu z poprzednim rokiem spada zarówno sprzedaż detaliczna, jak i wysokość wynagrodzeń. Notujemy rekordową liczbę przypadków przejęcia nieruchomości przez banki oraz zaległości w spłatach kredytów. Ceny nieruchomości wciąż spadają, wzrasta natomiast liczba likwidowanych miejsc pracy, a co za tym idzie – również stopa bezrobocia."

 

Zdaniem Northa, kilka mechanizmów, które pogrążyły amerykańską gospodarkę w recesji, wciąż jeszcze dają o sobie znać. Należą do nich: opóźniony efekt wysokich cen energii, zapaść na rynku nieruchomości oraz restrykcyjne warunki kredytowania. Euler Hermes ocenia, że klimat gospodarczy pozostanie niesprzyjający przez kilka następnych kwartałów.

 

Wzrost liczby upadłości

 

W Stanach Zjednoczonych już w zeszłym roku odnotowano gwałtowne odwrócenie tendencji, a liczba bankrutujących przedsiębiorstw podskoczyła o 44%. Na 2008 r. eksperci Euler Hermes przewidują kolejny potężny wzrost o prawie 45%, a w przyszłym roku – nawet o 50%, co ostatecznie da prawie 62 tysiące upadłych firm. Jak dotąd sytuacja ta wywarła szczególnie negatywny wpływ na branże bezpośrednio związane z sektorem nieruchomości oraz finansowaniem nieruchomości.

 

Jednym z najważniejszych wskaźników przyszłych bankructw korporacyjnych jest kwartalny raport Banku Rezerwy Federalnej dotyczący bankowców zajmujących się udzielaniem kredytów. Dan North potwierdził, że ostatni raport wskazuje na „rekordowo wysoki odsetek bankowców rozszerzających spready i zaostrzających kryteria udzielania kredytów handlowych i przemysłowych, co z dużą pewnością zwiastuje przyszły wzrost liczby upadłości.”

 

Powrót do cen nieruchomości odpowiadających realnej wartości rynkowej

 

Mimo obserwowanych kłopotów gospodarczych North stwierdził, że istnieje również pozytywny wpływ tej sytuacji na amerykańską gospodarkę. "Znacznie wzrosła przystępność cenowa nieruchomości; ceny osiągnęły realną wartość rynkową, jeśli porównać je ze sztucznie napompowanymi cenami z okresu sprzed pęknięcia bańki na rynku nieruchomości" – mówi North. – "Również agresywna polityka Banku Rezerwy Federalnej polegająca na rozluźnieniu polityki monetarnej w 2007 i 2008 roku może w roku 2009 wydobyć gospodarkę z obecnej recesji."

 

Japonia


Jak podaj Euler Hermes sytuacja jest nieco mniej dramatyczna w Japonii, gdzie w tym roku odnotuje się wzrost o 12%, a w przyszłym roku – o 7,9%.

Znaczny wzrost upadłości w Europie
Także w Europie eksperci obserwują wyraźne pogorszenie tendencji w zakresie upadłości. W Europie Zachodniej upadłość ogłosi w tym roku około 169 tysięcy przedsiębiorstw (wzrost o 13,5%). Na przyszły rok Euler Hermes przewiduje liczbę bankructw na poziomie nieco powyżej 197 tysięcy (16,7%).

Francja

Tradycyjnie, najwyższe wskaźniki upadłości dotyczą Francji, gdzie liczba bankrutów w tym i następnym roku ma wzrosnąć o 12%, dając łącznie 62,7 tysięcy upadłości.

Niemcy

Ryzyko nieściągalnych należności rośnie znacząco dla spółek niemieckich; w Niemczech w 2009 r. upadłości korporacyjne mają wzrosnąć o 12%, do 33,8 tysięcy firm.

Wlk. Brytania

W Wielkiej Brytanii wzrost liczby upadłości będzie znacznie wyższy – o 24,7% w bieżącym roku i o 34,2% w roku następnym, co da łącznie 38,2 tysiące bankrutów.

Włochy i Holandia

Przewidywany wzrost we Włoszech wyniesie 10% w 2008 r. i 12,1% w 2009 r. W Holandii eksperci Euler Hermes przewidują na ten rok wzrost jedynie o 10%, ale aż o 38,3% w 2009 roku.

Węgry i Czechy

Zdaniem Euler Hermes istotne zmiany zachodzą również w niektórych państwach Europy Wschodniej. Na Węgrzech liczba upadłości wzrośnie o 20% w przyszłym roku, do ok. 14 tysięcy firm, a w Czechach o 15%, do ponad 1,5 tysiąca upadłych przedsiębiorstw.