Outsourcing

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my -- Henry Ford, 1923

Outsourcing wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Do zalet powierzenia części zadań firmie zewnętrznej można zaliczyć:

+ optymalizacja kosztów obsługi,

+ podniesienie bezpieczeństwa organizacji,

+ przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń,

+ nie ponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,

+ niskie koszty zarządzania kontraktem,

+ dostęp do specjalistów z wielu dziedzin,

+ wyższa elastyczność.

(Wikipedia.org)