PACTA SUNT SERVANDA

Umów należy dotrzymywać


Kancelaria Prawna WSI Polska prowadzi kompleksową pomoc prawną na rzecz: podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców, osób fizycznych, jednostek samorządowych i administracji publicznej. Zakres usług kancelarii obejmuje m.in. prawo: cywilne, gospodarcze, karne, upadłościowe, rodzinne, egzekucyjne oraz administracyjne. Wszelkie dane uzyskane od Klientów dotyczące również okoliczności powierzanych spraw, mają charakter poufny, są objęte ścisłą tajemnicą zawodową i nie są udostępniane osobom trzecim.

Ponadto Kancelaria specjalizuje się w odzyskiwaniu i obrocie należnościami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Jesteśmy także operatorem jednej z większych giełd wierzytelności w kraju.

Specjalizujemy się w dochodzeniu należności na terenie całej Europy w zakresie różnych branż w tym z odszkodowań. Zlecenie przekazane do windykacji jest wstępnie weryfikowane przez zespół naszych specjalistów. Zaznaczam, iż weryfikacja nie stanowi zobowiązania zawarcia umowy i jest bezpłatna. Zapewniamy, że zawsze działamy zgodnie z prawem.

Windykacją należności zajmujemy się kompleksowo, począwszy od działań monitorujących aż po nadzór nad komornikiem. W każdym przypadku, podejmując odpowiednie kroki windykacyjne, działamy w taki sposób, aby nie zniszczyć polityki Państwa sprzedaży, dbając o dobre imię Państwa Firmy. Windykację należności zaczynamy już od 1% prowizji. Ostateczną wysokość prowizji przedstawiamy po dokładnej weryfikacji dłużnika. Prowizja pobierana jest od skutecznie wyegzekwowanych należności.

Czynna współpraca z firmą WSI Polska oznacza wiele korzyści, mniej pracy dla Państwa, z czym się wiąże oszczędność czasu i energii, którą można wykorzystać do zwiększenia obrotu. W ramach tej usługi wykonujemy dla Państwa szereg działań, niezbędnych dla profesjonalnego obrotu wierzytelnościami, zabezpieczający przed zatorami płatniczymi.

Weryfikujemy kontrahentów, przez co pomagamy wykryć notorycznych dłużników przed podjęciem współpracy. Umieszczamy informację na wystawianych przez Państwa fakturach o współpracy z naszą firmą poprzez przystawienie pieczęci prewencyjnej. Obniżamy stawki cenowe dla nas należne w procesie windykacji. Usługa czynnej współpracy obejmuje również monitoring płatności celem, którego jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, co można osiągnąć poprzez konsekwentne przypominanie Państwa kontrahentom o zbliżającym się terminie płatności.

Jesteśmy także operatorem Ogólnodostępnej Giełdy Wierzytelności, który jest skutecznym środkiem perswazji. Umieszczając dane nierzetelnego kontrahenta, narażają go Państwo na wiele uciążliwych konsekwencji, co w przeważającej większości dyscyplinuje dłużników do regulowania należności. Nasza giełda wierzytelności jest ogólnodostępna czyli inna od innych, wpisując dłużnika, mają dostęp do informacji o nim wszyscy użytkownicy Internetu. windykacja, windykacja należności, dłużnik, dług


KONTAKT:

71 311 89 24

22 349 20 90

791 187 991

 

Główna siedziba: Wrocław, Warszawa

Działamy - gdzie? klik...

Współpracujemy z: w

Bank Pekao

Bank BPS

Raiffeisen Polbank

Millennium

BOŚ

Alior Bank

 

   SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności,  windykacja międzynarodowa, giełda wierzytelności, windykacja zagraniczna, windykacja