INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Ile kosztuje windykacja??

- Koszt windykacji zależy od wartości i jakości długu, udokumentowania sprawy, ilości i jakości zabezpieczeń, stanu prawnego i majątkowego dłużnika.

- Ważne jest to, czy zostały złożone wnioski o upadłość, które mają duże szanse na pozytywne rozpatrzenie przez sąd. W części przypadków postępowania sądowe nie mogą być prowadzone w trybie nakazowym, co znacznie podwyższa koszty sądowe.

- Na koszty ma wpływ również stopień przeterminowania wierzytelności. Im wyższy dług i mniej czasu upłynęło od terminu płatności, tym cena usługi jest mniejsza.

- Najniższa prowizja za usługę windykacyjną wynosi 4 – 5 proc. wierzytelności (sprawy najmniej przeterminowane lub o najwyższych saldach), najwyższa sięga nawet 50 proc. (wierzytelności nieuregulowane od kilku lat).

Rzeczpospolita 17.03.2009