">

Windykacja należności zagranicznych

Windykacja zagraniczna ma na celu uzyskanie należności od kontrahenta z siedzibą poza granicami Polski.

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało dużą aktywność polskich firm w handlu z kontrahentami zagranicznymi, lecz również oni często nie płacą swoich zobowiązań. Wychodząc na przeciw zainteresowaniu firm polskich odzyskaniem przeterminowanych należności zagranicznych proponujemy pomoc naszej firmy.

Zdajemy sobie sprawę, że przypadku egzekwowania należności rodzi to wiele niejasności, problemów natury formalno-prawnej, często też brak skuteczności w takim działaniu spowodowany jest barierą językową, nieznajomością aspektów kulturowych, gospodarczych i innych związanych z geograficzną lokalizacją dłużnika.

Oferujemy pełny zakres usług postępowania windykacyjnego od negocjacji wraz z kontaktem osobistym naszego windykatora,  poprzez uzyskanie nakazu zapłaty, kończąc na postępowaniu egzekucyjnym. W celu jak najlepszego działania naszej firmy oraz najszybszego odebrania Państwa długu współpracujemy z kancelariami oraz firmami windykacyjnymi w kraju jak i zagranicą.

Zajmujemy się windykacją należności zagranicznych na terenie Państw:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja,  Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, USA

Każde zlecenie przekazane do windykacji jest wstępnie weryfikowane przez zespół naszych specjalistów. Zamówienie weryfikacji nie stanowi zobowiązania zawarcia umowy i jest bezpłatne.

Formularz informacyjny o dłużniku (do pobrania).

 

Egzekucja wyroków zagranicznych w Polsce

Wyroki sądów zagranicznych mogą być bezpośrednio egzekwowane w Polsce

Przeprowadzamy postępowania sądowe i egzekucyjne wyroków wydawanych  przez sądy obcych państw  na terenie Polski w celu bezpośredniej egzekucji należności wyroków zagranicznych. - więcej informacji.

 

Europejski Nakaz Zapłaty

W ramach windykacji poza granicami kraju występujemy na drogę sądową o uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty. Instytucja ENZ jest stosunkowo młoda – została bowiem wcielona do polskiego systemu pod koniec 2008 roku. Od tego czasu zdążyliśmy uzyskać skuteczność w tego typu postępowaniach.

Celem wprowadzonych przepisów jest stworzenie szybszego, łatwiejszego i tańszego, sposobu do uzyskania tytułu wykonawczego na jednolitych zasadach we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Postępowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty jest skonstruowane na takich samych zasadach jak postępowanie upominawcze. W postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty wydawany jest bez konieczności przesłuchania dłużnika. Na jego mocy dłużnik ma obowiązek uregulować lub zakwestionować roszczenie w określonym w nim terminie. W sytuacji, gdy wniesie on środek zaskarżenia, nakaz zapłaty traci moc, a sprawa zaczyna się toczyć w trybie zwyczajnym. W przypadku zaś braku reakcji ze strony dłużnika nakaz zapłaty osiąga status sądowego tytułu egzekucyjnego, który podlega egzekucji po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Prowadzenie postępowania na takich właśnie zasadach znacznie przyspiesza dochodzenie roszczeń – w szczególności w sprawach gospodarczych. Europejski Nakaz Zapłaty ma pełnić taką właśnie funkcję, ale na zasadach ujednoliconych dla wszystkich krajów Unii

Jeżeli są Państwo zainteresowani pozyskaniem większej ilości informacji na temat odzyskiwania należności zagranicznych zachęcamy do zapoznania się z ofertą windykacyjną poszczególnych Państw Europejskich:

- Windykacja w Austrii

- Windykacja w Albanii

- Windykacja w Belgii

- Windykacja w Bułgarii

- Windykacja w Czechach

- Windykacja w Danii

- Windykacja w Estonii

- Windykacja w Finlandii

- Windykacja w Grecji

- Windykacja w Luksemburgu

- Windykacja na Łotwie

- Windykacja we Francji

- Windykacja w Hiszpanii

- Windykacja w Holandii

- Windykacja na Litwie

- Windykacja w Norwegii

- Windykacja w Portugalii

- Windykacja na Słowacji

- Windykacja w Słowenii

- Windykacja w Szwecji

- Windykacja na Ukrainie

- Windykacja na Węgrzech

- Windykacja w Wielkiej Brytanii

- Windykacja we Włoszech

Kancelaria Prawna Wrocław