Windykacja w Norwegii

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych na terenie Norwegii, wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od kontrahentów norweskich.

Jeżeli przydarzył się problem z dłużnikiem z Norwegii proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację zadłużenia w Norwegii, po czym będziemy mogli Państwu określić jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać należność.

Skuteczną windykację należności w Norwegii zaczynamy od 1% prowizji.

Współpracujemy z windykatorami terenowymi i kancelariami prawnymi na terenie Norwegii.

 

Zainteresowany zadzwoń:

791 187 991 / 71 311 89 24 / 22 349 20 90

 

Więcej informacji na temat windykacji w Norwegii poniżej:

 

Windykacja należności w Norwegii regulowana jest przez ustawę - Inkassoloven z 1988. Firmy windykacyjne w Norwegii muszę być zarejesrowane w rejestrze prowadzonym przze Finansową Władzę Nadzorczą -Finanstilsynet.

Pierwszym etapem procedury jest wysłanie, 14 dni po dacie zapadalności, powiadomienia o istniejacym długu powiekszonym o tzw. purregebyr (59 NOK w 2009 r.). Jeśli dłużnik nie reaguje w ciągu 14 dni, wierzyciel lub wynajęta firma windykacyjna wysyła ponownie prośbę
o płatność Betalingsoppfordring dodając ustawowe odsetki, których wartość podwaja się jeśli zobowiązanie nie zostanie spłacone w ciągu 28 dni.

Prośba o płatność może zostać ponowiona dając kolejne 14 dni na spłatę długu z odsetkami.

Po tym czasie brak reakcji ze strony dłużnika upoważnia do ostrzeżenia o możliwości rozpoczęcia prawnej egzekucji długu. List z ostrzeżeniem daje dłużnikowi kolejne 14 dni na spłatę długu wraz z odsetkami.

Kwestia niezaspokojonego roszczenia może zostać skierowana do organu pojednawczego - Forliksråd w gminie, gdzie dłużnik ma siedzibę.

Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, jednak kraj ten jest sygnatariuszem wielostronnych umów międzynarodowych, które odnoszą się do obrotu prawnego pomiędzy państwami.

Od 1 stycznia 2010 r., ze względu na ratyfikację w dniu 18 maja 2009 r. przez Unię Europejską, a w dniu 1 lipca 2009 r. przez Norwegię, w obrocie prawnym pomiędzy Polską a Norwegią obowiązuje nowa Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Lugano dnia 30 października 2007 r.

Należy też wspomnieć, że Norwegia podpisała też wcześniej obowiązującą (do 31 grudnia 2009 r.) Konwencję o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzoną w Lugano dnia 16 września 1988 r.

Dłużnik z Norwegii