">

 

Europejski Nakaz Zapłaty

W ramach windykacji międzynarodowej występujemy na drogę sądową o uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty. Instytucja ENZ jest stosunkowo młoda – została bowiem wcielona do polskiego systemu pod koniec 2008 roku. Od tego czasu zdążyliśmy uzyskać skuteczność w wielu tego typu postępowaniach.

Europejski nakaz zapłaty (ENZ) pozwala na ściągnięcie wierzytelności pieniężnych od dłużnika zagranicznego bez potrzeby przeprowadzania innych postępowań pośrednich.

Postępowanie w sprawie ENZ wprowadzone zostało do wspólnotowego porządku prawnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006. Na jego podstawie wierzyciel może dochodzić spłaty należności pieniężnych w sprawach cywilnych
i handlowych od dłużników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim (z wyjątkiem Danii).

Celem wprowadzonych przepisów jest stworzenie szybszego, łatwiejszego i tańszego sposobu do uzyskania tytułu wykonawczego na jednolitych zasadach we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Postępowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty jest skonstruowane na takich samych zasadach jak postępowanie upominawcze. W postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty wydawany jest bez konieczności przesłuchania dłużnika. Na jego mocy dłużnik ma obowiązek uregulować lub zakwestionować roszczenie w określonym w nim terminie. W sytuacji, gdy wniesie on środek zaskarżenia, nakaz zapłaty traci moc, a sprawa zaczyna się toczyć w trybie zwyczajnym. W przypadku zaś braku reakcji ze strony dłużnika nakaz zapłaty osiąga status sądowego tytułu egzekucyjnego, który podlega egzekucji po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Prowadzenie postępowania na takich właśnie zasadach znacznie przyspiesza dochodzenie roszczeń – w szczególności w sprawach gospodarczych. Europejski Nakaz Zapłaty ma pełnić taką właśnie funkcję, ale na zasadach ujednoliconych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. 

tel. 71 311 89 24 lub 791 187 991 biuro@wsipolska.com.pl

Europejski nakaz zapłaty w Czechach

Europejski nakaz zapłaty w Estonii

Europejski nakaz zapłaty w Holandii

Europejski nakaz zapłaty na Słowacji

Europejski nakaz zapłaty w Szwecji

Europejski nakaz zapłaty we Włoszech

Europejski nakaz zapłaty w Wielkiej Brytanii

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

 

 

 

 

 

Współpracujemy z: