INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Zaległe płatności Polaków wzrosły w ciągu roku o 44 proc. - 2008-08-25

Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce odnotowanych w Ewidencji Dłużników InfoMonitora oraz w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) wynosiła w sierpniu 2008 roku 7,06 miliarda złotych" - napisano w raporcie InfoDług, opublikowanym przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA.

"Są to zobowiązania wynikające z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, opłat leasingowych, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych" – dodano

"Rośnie liczba klientów telefonii komórkowej, firm pożyczkowych spoza sektora bankowego, dostawców usług masowych, także banki mają za sobą dobry rok, Polacy zadłużają się częściej i na coraz większe kwoty. W tym upatrujemy przyczyny wzrostu ogólnej kwoty przeterminowanego zadłużenia" - powiedział prezes zarządu InfoMonitora Mariusz Hildebrand.

Według raportu kwota zaległych płatności w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o 330 milionów złotych. Zgodnie z danymi opublikowanymi w pierwszej edycji raportu z sierpnia 2007 wysokość zaległości klientów wysokiego i podwyższonego ryzyka wynosiła 4,9 mld złotych.

"W przeciągu ostatniego roku łączna kwota zadłużenia rosła średnio o 570 milionów co kwartał. Tak więc dane z ostatniego kwartału świadczą o spadku dynamiki wzrostu. Mimo to przyrost zadłużenia Polaków rok do roku jest ogromny. Wyniósł on 2,16 miliarda, co oznacza wzrost aż o 44 proc." - napisano w raporcie.

Hildebrand podkreślił jednak, że nie rośnie drastycznie liczba klientów podwyższonego ryzyka. Z danych wynika, że stosunek zaległych płatności do płatności regularnych utrzymuje się na tym samym 5 proc. poziomie.

Jak wynika z raportu, liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań powyżej 60 dni, przekroczyła 1,2 miliona.

"W ciągu trzech miesięcy wzrosła dokładnie o 6240 osób, czyli o mniej niż 1 proc." - napisano.

Według autorów raportu najwięcej osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań ma zadłużenie mieszczące się w przedziale 2001- 5000 złotych i jest to 25 proc. wszystkich dłużników. Ponad 70 proc. długów nie przekracza 5000 złotych.

Natomiast statystyczny klient podwyższonego ryzyka to najczęściej mężczyzna w wieku do 31 do 40 lat, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim. Jego średnie zadłużenie wynosi 5860 zł.

"Jak się (...) okazuje liczebnie przeważają +drobni dłużnicy+, niemal połowa osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań posiada zadłużenie nieprzekraczające 2000 złotych" - napisano.

Wiceprezes zarządu BIK Mariusz Wyżycki dodał jednak, że nawet niewielkie zadłużenie może wpłynąć na decyzję banku o przyznaniu pożyczki, kredytu ratalnego czy karty kredytowej. "Warto zadbać o własną wiarygodność finansową, by móc w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje coraz bogatszy rynek usług bankowych w Polsce" - powiedział Wyżycki.

Raport InfoDług powstaje w oparciu o informacje zgromadzone w Ewidencji Dłużników InfoMonitora, bazie Informacji Kredytowej i bankowym rejestrze dłużników Związku Banków Polskich.