INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Kim jest polski dłużnik? 2008-02-07

Statystyczny polski dłużnik jest mężczyzną, ma około 45 lat, pracuje na stałe lub dorywczo, ale jego dochody są poniżej średniej - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę windykacyjną Kruk.

Jedynie 22% osób zadłużonych w ogóle nie pracuje. Pozostali utrzymują się ze stałej lub dorywczej pracy (58%), rzadziej z renty bądź emerytury (19%). Mimo, że mają źródło utrzymania ich dochody są poniżej średnich.

Aż 40% dłużników deklaruje, że zarabia mniej niż 600 zł miesięcznie. Jednocześnie niemal połowa utrzymuje się ich dochody są mniejsze niż 500 zł na osobę, a co piąty zadłużony ma mniej niż 100 zł miesięcznie na członka gospodarstwa domowego.

Postawy wobec własnego długu i przekonania na temat konieczności jego uregulowania:

Część osób czuje się odpowiedzialna za zaciągnięte długi i chce je wyrównać, nawet jeśli nie czuje się winna powstałej sytuacji; spłatę długu rozpatruje w kategoriach moralnych: uczciwi ludzie powinni spłacać swoje zobowiązania, oddawać to, co pożyczyli.

Część osób nie chce płacić swoich zobowiązań, całą odpowiedzialność za nie przerzuca na wierzyciela, relatywizuje także znaczenie długu: twierdzi, że jest on niesprawiedliwy, przedawniony, a na dodatek relatywnie niewielki, więc ma małe znaczenie dla wierzyciela - tego typu mechanizmy służą zaprzeczaniu istotności zobowiązania i są podstawą do unikania jego spłaty.