INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

IRG SGH: Gospodarka spowolni we wszystkich sektorach - 2008-11-05

Wartość barometru IRG SGH na początku IV kwartału wynosi - 8,5 pkt. Jest o ok. 9 pkt niższa, niż na początku III kwartału br. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wartość barometru jest niższa o ok. 20 pkt.

Najwyższą wartość barometr osiągnął w II kwartale 2007 r.
"Od początku 2008 r. obserwujemy spadek wartości barometru. Gospodarka znajduje się w fazie spowolnienia aktywności gospodarczej. Oznaki tego spowolnienia są widoczne we wszystkich dziedzinach objętych badaniami koniunktury: transporcie, rolnictwie, przemyśle przetwórczym, budownictwie, handlu, sektorze bankowym oraz gospodarstwach domowych" - napisali autorzy badania.

We wszystkich tych dziedzinach, w skali roku, wskaźniki koniunktury zmniejszyły swoją wartość w kolejnych miesiącach (przemysł) i kwartałach (pozostałe sektory) - podaje IRG.

"Największe spadki odnotowano w: transporcie, przemyśle przetwórczym, gospodarstwach domowych" - napisali.

"W rolnictwie, budownictwie, sektorze bankowym i handlu spadki były mniejsze, ale także miały miejsce" - dodają.

Instytut prognozuje także, że w kolejnych miesiącach będziemy mieli do czynienia z negatywnym oddziaływaniem zarówno czynników sezonowych, jak i cyklicznych.

"Przewidujemy zatem dalsze pogarszania się koniunktury, szczególnie w budownictwie i przemyśle przetwórczym" - informuje IRG SGH.