Giełda

Windykacja należności we Francji

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z Francji, wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od Państwa dłużników. Jeżeli przydarzył się nieuczciwy kontrahent proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację zadłużenia, po czym będziemy mogli Państwu określić jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać należność. Skuteczną windykację należności w Wielkiej Brytanii zaczynamy od 1% prowizji.

Oferujemy pełny zakres usług postępowania windykacyjnego od negocjacji wraz z kontaktem osobistym naszego windykatora,  poprzez uzyskanie nakazu zapłaty, kończąc na postępowaniu egzekucyjnym. W celu jak najlepszego działania naszej firmy oraz najszybszego odebrania Państwa długu współpracujemy z kancelariami oraz firmami windykacyjnymi w kraju jak i zagranicą.

Masz pytania zapraszamy.

Kancelaria Prawna WSI Polska 

ul. Gagarina 66/2, 54-620 Wrocław, Polska

e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Tel. (+48) 71 311 89 24

Tel. (+48) 22 349 20 90

 

 

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

NATIONAL ET INTERNATIONAL DE LISTE CRÉANCES

 

 

Dłużnik z Francji:

Le débiteur en France:

Julliet Didier Maxime Aux Exceventes
   
Podstawa powstania zadłużenia:

Base de la dette:

Faktura

facture

Kwota długu:

Le montant de la dette

15460 Euro
Adres dłużnika:

L'adresse du débiteur:

106 Rue Georges Vellerey, 60400 Noyon Francja
NIP: FR 33332233931
   
Nr sprawy zadłużenia:

Aucune dette de la matière:

153/C/2008/100
   
Etap postępowania:

Stade de la procédure:

Windykacja we Francji

Services de déménagement en France

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Toute question concernant l'échange des revendications, sont intéressés à acheter de la dette ou la dette que vous voulez vendre, s'il vous plaît contactez-nous:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników - Retour à la liste des débiteursLa dette de marché, les débiteurs registre - offre
Liste des débiteurs, DETTE À VENDRE
:

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ:


 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dłużnik z Francji
Komornik we Francji
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym we Francji
Windykacja we Francji
Komornik - Francja

Upadłość - Francja

 

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów