Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

LISTE NATIONALE ET INTERNATIONALE DES DÉBITEURS

NATIONALE EN INTERNATIONALE LIJST VAN DEBITEUREN

______________________________________________________________________

DŁUG NA SPRZEDAŻ

Dette à vendre

Schuld te koop

 

 

Skuteczna windykacja należności w Belgii - oferta
 

Dłużnik w Belgii: Kroon-Service Logistics nv
   
Podstawa powstania zadłużenia:  Postępowanie windykacyjne na terenie Belgii
Kwota długu:  240 €
Adres dłużnika:

 

Noorderlaan 123 B2030 Antwerpen BELGIA
NIP: BE0403728054
   
Nr sprawy zadłużenia: 117/C/2013/3/950
   
Etap postępowania:

 

Windykacja należności zagranicznych

Windykacja w Belgii
 

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

Vous avez des questions sur l'échange de dette, vous êtes intéressé par l'achat de dette ou vous souhaitez vendre des dettes nous contacter:
tél. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl
Recouvrement de créances, registre de dette - offre de vente

U heeft vragen over de uitwisseling van schulden, u bent geïnteresseerd in het kopen van schulden of u wilt schulden verkopen, contact met ons opnemen:
tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl
Schuldinvordering, schuldregister - aanbod van verkoop

 

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów