INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Windykacja w sektorze MSP okiem praktyka  02.01.2008

Powstawanie przeterminowanych wierzytelności gospodarczych wynika ze zjawiska nazywanego popularnie w Polsce pętlą zadłużenia – czyli ja nie płacę, bo inni mi nie płacą.

Równie często powodem jest brak pomiędzy kontrahentami precyzyjnych umów, regulujących wzajemne rozliczenia.

Zobowiązania
Kolejnym problem jest wzajemne negatywne nastawienie stron obrotu gospodarczego, pojawiające się w przypadku nie uregulowania czasami nawet niewielkich zobowiązań, co wywołuje między nimi negatywne emocje i blokuje możliwość racjonalnego rozwiązania problemu. Powodem powstawania zobowiązań może być również zbyt ryzykowna gra biznesowa przedsiębiorcy.


Sądy
Osobną kategorię stanowią sądowe tytuły wykonawcze, które wierzyciele kierują do komorników bez wcześniejszej próby negocjacji z dłużnikiem, co powoduje po ich stronie powstanie kosztów oraz rozłożenie zwrotu pieniędzy na niepotrzebnie długi czas.

Wierzytelności gospodarcze, które były już przedmiotem działań komorniczych, są z reguły uważane przez wierzycieli za stracone, a należy pamiętać, że kto raz prowadził działalność gospodarczą, ten nie potrafi siedzieć z założonymi rękami i z czasem (jaki upływa od umorzenia postępowania komorniczego) wraca zwykle do życia gospodarczego, stając się ponownie wypłacalnym.

Działania
Działania firmy windykacyjnej w relacjach z dłużnikami gospodarczymi są dopasowywane do konkretnej branży i stanu prawnego danej wierzytelności. W sprawach, w których nie występuje jeszcze tytuł wykonawczy, prowadzone są przede wszystkim negocjacje z dłużnikiem. Ich celem jest uświadamianie mu konsekwencji prawnych oraz szukanie optymalnej dla wierzyciela oraz dłużnika formy oraz momentu spłaty. Rozwiązanie polubowne jest dla wierzyciela o wiele korzystniejsze ze względu na krótki czas zwrotu należności w porównaniu z postępowaniem sądowym i komorniczym. Również koszty związane z działaniem firmy windykacyjnej są niższe niż działania z wykorzystaniem przymusu państwowego.

Zabezpieczenie
Wierzytelności zabezpieczone tytułem wykonawczym (np. sądowym nakazem zapłaty) warto przed skierowaniem do egzekucji komorniczej przekazać do firmy windykacyjnej w celu podjęcia negocjacji z dłużnikiem oraz weryfikacji jego sytuacji majątkowej, np. z wykorzystaniem ustawowych uprawnień licencjonowanych detektywów. Pełna informacja o sytuacji majątkowej jest nieoceniona przed podjęciem kosztownej decyzji o wszczęciu egzekucji komorniczej, która może być z góry skazana na bezskuteczność.

Wierzyciel
Jeżeli wierzyciel uzyskał nawet postanowienie komornika o bezskutecznej egzekucji to nie znaczy, że wierzytelność jest już stracona. Firma windykacyjna ma za zadanie ustanowić kontakt z dłużnikiem oraz sprawdzić, czy posiada on nowe źródła przychodów. Z wieloletnich doświadczeń wynika, że dłużnicy po pewnym czasie powracają do życia gospodarczego poprzez zakładanie nowej działalności gospodarczej czy też podejmując pracę w innej formie.

Skuteczność
Skuteczność działania firmy windykacyjnej zależy od wielu czynników. Podstawowym jest czas, czyli moment, w którym wierzyciel decyduje się na wynajęcie firmy windykacyjnej oraz czas, jaki upłynął od terminu zapłaty należności.

Podstawa
Kolejnym wyznacznikiem jest podstawa prawna roszczenia (faktura podpisana lub nie podpisana, sądowy tytuł wykonawczy, istnienie umowy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem). Równie istotne są zabezpieczenia wierzytelności poprzez np. weksel czy wpis hipoteczny.

Najważniejsze jest jednak, aby wierzyciel wybrał firmę windykacyjną, która jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę wierzytelności na każdym etapie windykacji oraz wspierać wierzyciela w zakresie doradztwa prawnego. Dobrze dokonany wybór znacznie ograniczy koszty zarządzania wierzytelnościami oraz zapewni szczelność systemu finansowego po stronie wierzyciela.