INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Monitoring płatności w pigułce 24.04.2008

Opóźnienia w regulowaniu płatności przez firmy są niezaprzeczalnym faktem, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Komisja Europejska przeprowadziła badania na temat przyczyn opóźnień w spłacie należności i podaje:
 

Niezależnie od przyczyn, obecnie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z potrzeby „pilnowania” przepływu środków i w tym właśnie może być pomocny monitoring należności. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych metod prewencji windykacyjnej.

Głównym celem monitoringu płatności jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, tym samym zminimalizowanie ryzyka nieterminowej spłaty. Polega on na kontaktowaniu się z klientem jeszcze przed upływem terminu wymagalności wystawionej faktury, dyscyplinowaniu parterów handlowych oraz kontrolowaniu spływu należności do firmy. Monitoring to także stała analiza możliwości płatniczych kontrahenta.

Niezależnie od tego, czy monitoring będzie przeprowadzony przez firmę „własnoręcznie”, czy też przedsiębiorca powierzy to zadanie specjalistycznemu podmiotowi, powinien obejmować następujące czynności:

  • Weryfikację danych stanowiących podstawę podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego
  • Obserwowanie sytuacji finansowej klienta podczas współpracy
  • Gromadzenie informacji i dokumentów dla postępowania sądowego

Korzyści z monitoringu są spore. Najważniejsze z nich to:
• zwiększenie stabilności finansowej poprzez terminowy przepływ środków pieniężnych,
• unikanie zbędnego finansowania zewnętrznego
• zwiększenie dyscypliny płatniczej kontrahentów
• zmniejszenie liczby niespłaconych należności,
• kompetentne zarządzanie należnościami wpływa na poprawę reputacji wierzyciela, co czyni z danej firmy poważnego partnera biznesowego.

Dodatkowo, gdy monitoring przeprowadza zewnętrzny, wyspecjalizowany podmiot, korzyści poszerzają się o :

• ograniczenie kosztów dodatkowego zatrudnienia w dziale zarządzania finansami,
• zwiększenie skuteczności ewentualnych późniejszych działań windykacyjnych
• koncentracja na swojej działalności statutowej.

Należy również zwrócić uwagę na korzyści ze stosowania monitoringu, w porównaniu z zabezpieczeniami prawnymi. Przede wszystkim wszelkie zabezpieczenia wymagają zgody kontrahenta, są zdecydowanie trudniejsze do stosowania na masową skalę, w przeciwieństwie do monitoringu, który może przybrać schemat niemal szablonowy. Poza tym istota zabezpieczeń prawnych ma na celu głównie zabezpieczenie interesu wierzyciela w przypadku braku zapłaty, z kolei monitoring sam w sobie chroni i zapobiega przed nieterminowym regulowaniem zobowiązań. A przecież o to najbardziej chodzi.

Marzena Janiszewska, niezależny ekspert w dziedzinie obrotu wierzytelnościami.