INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

 

Lista dłużników II 2009

Z najnowszego raportu InfoDług, publikowanego cyklicznie przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., wynika, że łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce wynosiła w lutym 2009 r. 8,6 miliarda złotych. W ostatnim kwartale kwota ta wzrosła o prawie pół miliarda. Do 1,3 miliona wzrosła liczba osób, które zalegają z płatnościami powyżej 60 dni. Średnia kwota zaległego zadłużenia wzrosła przez ostatni kwartał do 6636 złotych.

Klient podwyższonego ryzyka (czyli osoba, która zalega z płatnościami powyżej 60 dni) to częściej mężczyzna niż kobieta, w wieku pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, częściej w mieście do 500 000 mieszkańców, a w przypadku dwóch powyższych województw – w Warszawie i w Katowicach. Jego średnie zaległe zadłużenie wobec banków, kontrahentów lub firm dostarczających usługi masowe, wynosi 6636 złotych. W porównaniu z poprzednią edycja raportu sprzed trzech miesięcy jego średnie zaległe zadłużenie wzrosło o 211 złotych, czyli o około 3%.

Na całościową kwotę zaległych płatności, wynoszącą w lutym 2009 roku 8,6 miliarda złotych, składają się zobowiązania wynikające z niespłacanych kredytów, opłat leasingowych, a także opłat za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne lub czynsz za mieszkanie.

Kwota zaległych płatności stale wzrasta – średnio o około 0,5 miliarda co trzy miesiące. W poprzedniej edycji raportu zauważalne było gwałtowne zwiększenie dynamiki tego wzrostu. Kwota zadłużenia wzrosła wtedy o 1,06 miliarda złotych. W ostatnich trzech miesiącach tempo wzrostu powróciło do poprzedniego poziomu. Kwota zaległych płatności Polaków wzrosła o pół miliarda złotych (0,47).

Zgodnie z danymi opublikowanymi rok wcześniej, w lutym 2008 roku, zaległe płatności wynosiły 6,16 miliarda, wzrost rok do roku wyniósł więc 39%.

„Obserwujemy stały wzrost całościowej kwoty zaległości i liczby Polaków, którzy spóźniają się z regulowaniem swoich zobowiązań. Na szczęście, mimo zawirowań na rynku finansowym, dynamika tego wzrostu nie zwiększyła się. Najwyraźniej mimo pogarszających się warunków na rynku, Polacy starają się dotrzymywać terminów płatności.” powiedział Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu InfoMonitora. „Pozytywnym sygnałem jest też to, że coraz więcej banków oraz firm dostarczających usługi masowe weryfikuje swoich nowych klientów i kontrahentów. Od początku roku udostępniliśmy ponad 600 tysięcy raportów o przedsiębiorcach i konsumentach.”

Najwyższy poziom zadłużenia, mierzony kwotą zaległości, niezmiennie notuje się w województwie śląskim. Jego mieszkańcy nie spłacają zobowiązań na łączną kwotę 1 894 milionów złotych, natomiast w województwie mazowieckim kwota zaległych zobowiązań osiągnęła 1 136 miliona złotych. Nadal najrzetelniej ze swoich zobowiązań wywiązują się mieszkańcy województwa podlaskiego – zaległe zobowiązania w tym województwie to w tej chwili 115 milionów złotych.

Najwięcej osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań ma zadłużenie mieszczące się w przedziale 2001-5000 złotych. Niemal połowa (729 432 czyli 46%) osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań to „drobni dłużnicy”, którzy posiadają zadłużenie nieprzekraczające 2000 złotych.

Listę 10 największych dłużników otwiera mieszkaniec województwa mazowieckiego, którego ogólna suma zadłużenia wynosi ponad 74 miliony. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście wynosi już „zaledwie” 30 milionów, trzeciej – 11 milionów. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych, pożyczki i kredyty mieszkaniowe.

Natomiast największe zadłużenie z tytułu zaległych alimentów ma mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego, który jest winien ponad 180 tysięcy złotych. Gminy mogą przekazać dane o dłużniku i jego zaległości do BIG, jeśli zalega on z regulowaniem swoich zobowiązań przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Warto zaznaczyć, że dla gminy koszt związany z podpisaniem umowy abonamentowej uprawniającej do przekazywania danych dłużników alimentacyjnych do Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora to 1 złoty.

 

Infomonitor 27.02.2009