Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ:

 

INTERNATIONAL LIST OF DEBTORS

Exchange claims, Registry debtors - offer

LIST OF DEBTORS, DEBT FOR SALE
:

 

INTERNATIONALE lijst van debiteuren

Exchange vorderingen, Registry debiteuren - aanbieding

Lijst van debiteuren, SCHULD TE KOOP
:

 

Dłużnik / debtor:

schuldenaar:

Eutrex B.V.
   
Podstawa powstania zadłużenia: 

Basis for the debt

Basis voor de schuld:

Faktura
Kwota długu:

The amount of debt:

Het bedrag van de schuld:

600 Euro
Adres dłużnika:

Address the debtor:

Het adres van de schuldenaar:

Ruysstraat 80, 5921 VR Venlo, Netherlands, Holandia

Postbus 3093, 5902 RB Venlo, Netherlands

  K.v.K. Venlo nr.: 14102807

Rabobank: 12.20.64.941

BTW nr.: NL819499286B01

SWIFT: RABONL2U

IBAN: NL06RABO 0122064941

adm@eutrex.nl

   
Nr sprawy zadłużenia:

No matter the debt:

Ongeacht de schuld:

117/C/2013/1/949
   
Etap postępowania:

Step procedure:
Stap procedure:

windykacja zagraniczna bezpośrednia

Windykacja w Holandii

Voor vragen met betrekking tot de uitwisseling van vorderingen, zijn geïnteresseerd in het kopen van schuld of schuld die u wilt verkopen, neem dan contact met ons op:

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów